Bilim Hayvanları Yeteri Kadar Araştırmakta Mıdır?

Bilim Hayvanları Yeteri Kadar Araştırmakta Mıdır?

 

Dünya üzerinde 2,5 milyon tür tanımlanmış hayvan türü mevcuttur. Ancak gün geçmiyor ki yeni bir hayvan türü keşfedilmesin. Daha keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca hayvan türü olduğu düşünülmektedir. Özellikle böcekler âlemi birbirine benzerlikleri ve diğer hayvanlara göre daha küçük yapılı olmalarından dolayı tanımlanamayan çok sayıda türü içinde barındırmaktadır. Günümüzde genetik bilimin ilerlemesiyle bu tür keşifleri artmıştır. Bir türü diğer bir türden ayırmak daha kolaylaşmıştır. Fiziksel özelikleri her ne kadar birbirine benzese de gen analizleri sonucu farklı tür olduğu kolayca ortaya çıkarılmaktadır.

 

Bilim hayvanları yeteri kadar araştırmakta mıdır?

 

Bilim yüzyıllardır hayvanlar üzerinde araştırma yapmasına rağmen her gün yeni bir bilgi ile karşı karşıya kalmaktayız. Bilim hayvanları yeteri kadar araştırmamaktadır ancak teknolojinin ve genetik biliminin ilerlemesiyle her gün bir öncekinden daha çok araştırmaktadır. Bilimsel araştırmaların gelecekte daha da artması beklenmektedir. Eskiden teknolojik cihazların yetersizliğinden dolayı aylarca süren bir deney şuandaki teknolojide saniyeler içerinde gerçekleştirilebilmektedir.

 

Kesin olarak bilinen yanlışlar

 

Bilimin ilerlemesiyle geçmişte bilim çevreleri tarafından kesin olarak kabul gören ancak daha sonra aksi ispatlanan yanlışlarda gündeme gelmektedir. Bu duruma önemli bir örnek vermek gerekirse: Nükleik asitlerin (adenin, guanin, sitozin, urasi,l timin) keşfine kadar hücreyi yöneten moleküllerin proteinler oldukları kesin olarak kabul görülen bir durumdu. Ancak daha sonra Mendel’in bezelyeler ile yaptığı deneyler sonucunda hücrenin genetik şifresini nükleik asitlerin oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu örnekten de görüldüğü gibi günümüzde gerçek gibi gördüğümüz bir durum gelecekte bir yanlış olarak önümüze gelebilir. Bu nedenle bilim hayvanları daha çok araştırmalıdır. Çünkü hayvanların daha iyi anlaşılması insanların daha iyi anlaşılması demektir. Hemen hemen tüm tıbbi girişimler öncelikle hayvan denekleri üzerinde denenmekte daha sonra hastalıklar için şifa bekleyen insanlara uygulanmaktadır.